Privacy

Privacyverklaring

Eindhovense Toeristen Service B.V. h.o.d.n. Solmar

 

Eindhovense Toeristen Service B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eindhovense Toeristen Service B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Gegevens

2.1 Doel gegevens

In grote lijnen verzamelen we gegevens voor de volgende doelen:

 1. Verwerking van uw boeking bij Eindhovense Toeristen Service B.V.

 2. Beheer van uw ‘Solmar account’

 3. U informeren over aanbiedingen en nieuwtjes via onze nieuwsbrief

 4. Informatie die we kunnen gebruiken om betere aanbiedingen te doen, betere producten te ontwikkelen en betere service te bieden. En bovenal om uw ervaring door Eindhovense Toeristen Service B.V. nog beter te maken. We verzamelen deze informatie alleen met uw toestemming.

Dit beleid geldt voor alle gegevens die Eindhovense Toeristen Service B.V. verzamelt via de website, de nieuwsbrief, bij prijsvragen, enquêtes, onderzoeken en op andere manieren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Eindhovense Toeristen Service B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • IBAN nummer;

 • Geboortedatum;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Gegevens over gezondheid.

1.2 Gevoelige gegevens

U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie met ons te delen, bijvoorbeeld omdat u specifieke medische hulp hebt aangevraagd. Door gevoelige persoonlijke informatie met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door u aangevraagde diensten te verlenen. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we de diensten die u bij ons hebt aangevraagd, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.

1.3 Digitale media

Wanneer u uw Mijn Solmar account bezoekt, onze website bezoekt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.), het surfgedrag en het appgebruik. Daarnaast kunnen we inzien wanneer u een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

1.3 Ontvangers

Eindhovense Toeristen Service B.V. zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Met de verwerkers waar wij we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze (recreatie)partners (hotel-, luchtvaart, autoverhuur- en overige (vervoers)partners), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. Eindhovense Toeristen Service B.V. heeft echter afspraken gemaakt met deze partners om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.

2. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eindhovense Toeristen Service B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

3. Beveiliging

De persoonsgegevens die door Eindhovense Toeristen Service B.V. of door eerder genoemde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Eindhovense Toeristen Service B.V. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Eindhovense Toeristen Service B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

4. Uw rechten

Ihet geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw persoonsgegevens. Daarom hebt u het recht op:

4.1 Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen die bij Eindhovense Toeristen Service B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar de Eindhovense Toeristen Service B.V. ). U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

4.2 Recht op rectificatie

Kloppen uw persoonsgegevens niet? Of zijn uw persoonsgegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door de Eindhovense Toeristen Service B.V. Uw persoonsgegevens kunt u aanpassen door een e-mail te sturen naar .

4.3 Recht op wissen van gegevens

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen). Wilt u uw persoonsgegevens wissen? Stuur hiervoor een e-mail naar met het verzoek tot het wissen van uw gegevens.

4.4 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Eindhovense Toeristen Service B.V. niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat.

5. Plichten 

Eindhovense Toeristen Service B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Eindhovense Toeristen Service B.V. via e-mail. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De persoonsgegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte persoonsgegevens niet worden aangeleverd, kan Eindhovense Toeristen Service B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Eindhovense Toeristen Service B.V. behoudt zich het recht de persoonsgegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eindhovense Toeristen Service B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eindhovense Toeristen Service B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via .

6. Aanpassingen van deze privacyverklaring

Eindhovense Toeristen Service B.V. kan dit privacybeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Vragen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neemt u dan contact met ons op via:

Eindhovense Toeristen Service B.V.
Den Engelsman 2a
6026 RB Maarheeze

Telefoonnummer: 0495 588 740
E-mail:

 

Terug

Solmar maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Solmar gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentiecookies, zodat er relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u worden getoond buiten Solmar. Uw internetgedrag buiten Solmar kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Daarmee kunnen deze derde partijen ook een (interesse)profiel creëren, wat ze voor ons en voor hun eigen advertentiedoeleinden kunnen gebruiken. Door hiernaast op akkoord te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van Solmar analytische, advertentie en tracking cookies, inclusief de cookies van derde partijen. Wilt U kunt hier de instellingen voor cookies wijzigen. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid